Zásady ochrany soukromí

Datum publikování: 1. 5. 2017. Poslední revize 1. 5. 2017.

Zásady ochrany soukromí řeší hlavní otázky související s ochranou osobních údajů a obecně soukromím Uživatelů Aldigo. Tyto zásady tvoří nedílnou součást vop, se kterými Uživatel, který chce jakkoliv využívat Aldigo, musí vyslovit souhlas. Pro interpretaci těchto zásad platí definice pojmů uvedené ve VOP.

1.Rozsah, způsob a účel zpracovávaných dat

1.1 Uživatel dává užíváním Aldigo provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů sdělených při registraci (zejména e-mailová adresa a telefon) a při tvorbě profilu (zejména jméno či přezdívka, fyzický popis, preference, fotografie a audio-video materiál) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je dán za účelem zajištění poskytovaných služeb, vyhodnocení těchto služeb a dohledu nad dodržováním VOP.

1.2 Uživatel může kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení provozovateli a má za následek zrušení účtu Uživatele.

1.3 Pokud Uživatel zjistí, že jsou uchovávané osobní údaje nepravdivé nebo neúplné, má právo požadovat jejich blokování, opravu, doplnění či výmaz. Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení, které je provozovatel povinen neprodleně poskytnout.

1.4 Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Provozovatele je v této souvislosti oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.5 Kromě osobních údajů poskytnutých Uživatelem při registraci, provozovatel dále sbírá data o tom, jak Uživatelé využívají Aldigo (např. dobu připojení, informace o přístupovém rozhraní či IP adresy).

1.6 Provozovatel zabezpečuje veškerá data Uživatelů před ztrátou, změnou a odcizením v souladu s obvyklými standardy. Veškerá data jsou přenášena se zakódováním certifikáty SSL (Secure Socket Layer).

1.7 Provozovatel není mimo činnosti bezprostředně související s provozováním Aldigo oprávněn osobní údaje Uživatelů jakkoliv dále šířit či využívat. Uživatel však bere na vědomí, že v případě porušení práv třetích osob nebo porušení obecně závazných předpisů, může provozovatel poskytnout data Uživatele oprávněným orgánům, ukládá-li mu tak zákon.

2. Zveřejnění poskytnutých dat

2.1 Žádná informace o Zájemci není veřejně dostupná žádným jiným Uživatelům. Kontaktní údaje Zájemce, hodnocení udělené Inzerenty a případně další zadané informace se zobrazí pouze Inzerentu, kterého Zájemce sám nejprve kontaktuje.

2.2 Profil Inzerenta je veřejně přístupný všem (i neregistrovaným) Uživatelům. Inzerent může být kontaktován pouze registrovanými Uživateli.

2.3 Provozovatel zobrazuje u jednotlivých účtů Inzerentů hodnocení udělené Zájemci. Hodnocení Zájemců udělené Inzerenty se zobrazí pouze Inzerentovi, kterého Zájemce sám kontaktuje.

2.4 Inzerent může blokovat konkrétní Uživatele, jimiž byl v minulosti kontaktován. Inzerent může svůj profil kdykoliv znepřístupnit nebo odstranit. Provozovatel není oprávněn uchovávat kopii odstraněného profilu.

3. Nakládání s daty ze strany Uživatelů

3.1 Uživatel nesmí využít data ostatních Uživatelů ke komerčním účelům, zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, výhrůžkám či jinému omezování práv Uživatelů. Uživatel nesmí využít data ostatních Uživatelů ani za jakýmkoliv jiným účelem než je navázání kontaktu prostřednictvím Aldigo.

3.2 Provozovatel neodpovídá za případné zneužití osobních údajů Uživatele zveřejněných Uživatelem na Aldigo ze strany jiných Uživatelů. Každý Uživatel by si měl být vědom toho, že informace, které zveřejní, mohou vidět a ukládat ostatní Uživatelé na celém světě. Uživatel tedy při zveřejňování svých informací musí mít na paměti, že se na internetu pohybuje ve veřejném prostoru a odpovídajícím způsobem sám dbát ochrany svého soukromí.

4. Uživatelský účet

4.1 Přístup na účet je zabezpečen emailovou adresou Uživatele anebo přezdívkou a Uživatelem zvoleným heslem. Uživatel nesmí sdělit své heslo žádné třetí straně. Pokud se Uživatel domnívá, že by mohla třetí strana mít přístup na jeho účet, je povinen své heslo neprodleně změnit.

5. Cookies

5.1 Aldigo používá tzv. „cookies“, za účelem zvýšení Uživatelského komfortu při návštěvě Aldigo. Cookies jsou textové soubory, který jsou ukládány přechodně nebo trvale v Uživatelově počítači nebo jiných rozhraních. Cookies obsahují mimo jiné informace o Uživatelových dosavadních přístupech k serveru, zadaných informacích či informace o tom, jaké nabídky Uživatel dosud prohlížel.

5.2 Většina internetových prohlížečů je defaultně nastavena tak, že akceptuje cookies. Uživatel však může svůj prohlížeč nastavit tak, aby cookies vůbec neakceptoval nebo aby vždy předem vyžadoval od Uživatele povolení jejich akceptace. Pokud cookies nebudou akceptovány, může se stát, že některé funkce Aldigo nebudou fungovat správně.

6. Obchodní sdělení

6.1 Registrovaný Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním služeb provozovatele a se zasíláním jeho obchodních sdělení. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odmítnout.

6.2 Provozovatel je na základě Uživatelova souhlasu se zasíláním obchodních sdělení oprávněn kontaktovat Uživatele prostřednictvím jím uvedených kontaktních údajů, a to za účelem informování o zboží, produktech a o službách provozovatele a jeho obchodních partnerů, případně za účelem marketingových a spotřebitelských výzkumů realizovaných provozovatelem a jeho obchodními partnery.

Děkujeme!
Vaši žádost o inzerci na Aldigo jsme přijali.

Co nejdříve vás budeme kontaktovat.
Chci inzerozvat na Aldigo
*Prosím, vyplňte všechny povinné údaje.
Do 48 hodin vás bude kontaktovat marketingový expert Aldigo.
Powered by GetSiteControl
Jako první budeš mít appku v mobilu!
Hned jak bude appka venku, dáme ti vědět!

A teď si jdu domluvit rande přes Aldigo!
Mobilní aplikace Aldigo!
Aplikace Aldigo už brzy. Buď první kdo aplikaci bude mít v mobilu! Nech nám email a dáme ti vědět.
Powered by GetSiteControl
Máme to!
Platební instrukce dostaneš na svůj email do 24 hodin. Nebo je najdeš na stránce "Předplatné".

Vybrané předplatné můžeš uhradit. Nezapomeň na Variabilní symbol - ten najdeš na stránce "Předplatné". Nebo vyčkej na email s platebními instrukcemi.

Děkujeme a hodně štěstí na Aldigo!
Koupit PREMIUM předplatné
- Své PREMIUM předplatné uhradíš bankovním převodem.
- Platební instrukce obdržíš na email nebo je najdeš na stránce "Předplatné".
- Předplatné je aktivováno až po přijetí platby (1-3 dny).
Powered by GetSiteControl
Odesláno!
Platební instrukce dostaneš na svůj email do 24 hodin. Pokud sis přála abychom ti zavolali, tak ti zavoláme hned jak budeme moct od Po-Pá 09:00-19:00.

Hodně štěstí na Aldigo
Až 200 schůzek měsíčně
Získej PREMIUM účet. Budeš víc vidět a budeš mít víc placených schůzek. 
Do 24 hodin ti na email přijdou platební instrukce pro uhrazení vybraného PREMIUM  účtu.
Powered by GetSiteControl
Víme o vás!
Děkujeme za zájem. Brzy se vám ozveme!

Aldigo
Inzerovat na Aldigo
Těší nás váš zájem o inzerci. Prosím vyplňte údaje níže, abychom vás mohli kontaktovat.
Co nejdříve vás budeme kontaktovat (1-3 dny).
Powered by GetSiteControl
Neváhej nás kontaktovat
Děkujeme!
Co nejdříve ti někdo odpoví. Nejpozději do 24 hodin.
Máš dotaz, řešíš problém nebo nás chceš jen pozdravit? Rádi s tebou budeme ve spojení.
Powered by GetSiteControl